สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

คณะมนตรีความมั่นคงต่ออายุกองกำลังความมั่นคงระหว่างประเทศในอัฟกานิสถานเป็นเวลา 12 เดือน

คณะมนตรีความมั่นคงต่ออายุกองกำลังความมั่นคงระหว่างประเทศในอัฟกานิสถานเป็นเวลา 12 เดือน

สมาชิกสภาอีก 14 คนลงมติเห็นชอบให้ขยายอาณัติของกองกำลัง ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังจากกองกำลังที่นำโดยสหรัฐฯ ขับไล่ระบอบตอลิบานในปลายปี 2544 เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของอัฟกานิสถานในตอนนั้นรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศที่ยากจนในการทำเช่นนั้น องค์กรสมาชิก 15 ประเทศยังได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และเงินทุนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพที่นำโดยนาโต้และทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สภายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับปรุงบริการด้านความมั่นคงของอัฟกานิสถาน เพื่อจัดหาแนวทางแก้ไขระยะยาวด้านความมั่นคงในประเทศ และสนับสนุนให้...

Continue reading...

ยูนิเซฟช่วยให้เมืองหลวงของอุซเบกิสถานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนจากโรคหัด หัดเยอรมัน

ยูนิเซฟช่วยให้เมืองหลวงของอุซเบกิสถานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนจากโรคหัด หัดเยอรมัน

เยาวชนอายุ 10 ถึง 29 ปีจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยไม่คำนึงถึงสถานะการได้รับวัคซีนก่อนหน้านี้ ในการรณรงค์นี้ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขโดยความร่วมมือกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( UNICEF ) และหน่วยงานช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา ยูเสด.Reza Hossaini ตัวแทนจากUNICEF กล่าวว่า “การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้คน...

Continue reading...